ZGŁOSZENIE DO
Rolkuj po nadzieję
OWR-Sosina
18.05.2024


DANE OSOBOWE

Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Miejscowość:
Adres e-mail:(*)
Uwagi dla organizatorów:(*)
(*)

- pole niewymagane

Potwierdzam, że zapoznałem się z regulaminem, akceptuje jego postanowienia i chcę wziąć udział w imprezie