6. Rowerowy i Pieszy Rajd na orientację - Jaworzno 2020

ZGŁOSZENIE DO
Rowerowy i Pieszy Rajd na Orientację
- Jaworzno 2024

DANE OSOBOWE

Nazwisko:
Imię:
Data urodzenia:
Kategoria:
Kobieta
Mężczyzna
Junior
Trasa:
Miejscowość:

Potwierdzam, że zapoznałem się z regulaminem, akceptuje jego postanowienia i chcę wziąć udział w imprezie